Toren en Zaal Onder Toren blijven na vertrek politie LRH

Standaard

Tegen augustus 2018 zijn de stedelijke administratieve diensten op het Hasseltse Groenplein en de politie LRH verhuisd naar rsp. hun nieuwe panden in het nieuw stadhuis in de Sint-Jozefsstraat en het nieuwe politiekantoor op de Veiligheidssite aan het Albertkanaal. Beide gebouwen komen dan leeg te staan en tegen die tijd heeft schepen Vandeput (CD&V) een studie besteld om de juiste invulling te geven. Meer bewoners moeten meer leven en sociale controle in de stadskern brengen. 

Alvast blijven de toren en zaal Onder de Toren behouden en komt er een groene binnenplaats tussen de panden van het ex-provinciegebouwen aan de Thonissenlaan en Dokter Willemsstraat met een doorsteek ertussen, de tweede al na de passage onder de poort van het woonhuis van wijlen Steve Stevaert. In de gebouwen rond de binnentuin zijn nieuwe woonvormen mogelijk zoals cohousing en andere alternatieven voor jongeren, singles, koppels en jonge gezinnen met een kind.

In het leegstaande stedelijk administratief centrum komen op de bovenverdiepingen flats voor iedereen, die graag in de stad woont, maar geen serviceflats. Voor de benedenverdieping wordt gedacht aan een openbare culturele invulling of winkels. Het oude stadhuis behoudt zijn ceremoniële functie.

Of beide sites toe zijn aan nieuwbouw en/of renovatie, moet de studie uitpluizen. Aangezien toren en torenzaal behouden blijven, zien we dat het dan omgebouwd voormalige politiekantoor elementen van het bestaande pand zal behouden. Voor het administratieve gebouw aan het Groenplein pleiten we eveneens voor het behoud van de contouren van het gebouw, omdat het rond dezelfde tijd gebouwd is als het mooi gerenoveerde pand van Fortis Bank in de Ridder Portmansstraat, en omdat iedere Hasselaar wel eens of meerdere keren zich in het administratief centrum heeft moeten begeven voor diverse formaliteitenregelingen.

Met de sloop van het laatste pand wordt er een loopje genomen met de Hasseltse geschiedenis. Het gebouw lijkt rot en waardeloos, maar is volgens kenners, zoals Hasselaar Jan Haenraets die zich bezighoudt als landschapsarchitect met het behoud van waardevolle monumenten en gebouwen over heel de wereld en momenteel les geeft in Boston en de wereld afreist, architectureel erg waardevol.

Limburgers wonen compacter

Standaard

Of het nu om kopen of huren gaat, de Limburgers wonen hoe dan ook almaar compacter. Vooral de evolutie van de woonoppervlakte over de laatste 20 jaar is erg interessant. De bewoonbare oppervlakte van woningen is vooral sterk afgenomen begin 2000, van 140m² tot 150m² naar 100m², nadien is dat wat gestabiliseerd. Tussen 2002 en 2009 was de grootte van de woning in Vlaanderen en Limburg ongeveer hetzelfde (±110m²). Na 2009 zien we dat de grootte van de woning in Limburg stabiel is gebleven en deze in Vlaanderen verder is afgenomen.

woonoppervlakte 1

Inzake de perceeloppervlakte van de verkopen van bouwgronden zien we dat de kleine bouwgronden (<300m²) tussen 1992 en 2014 in aandeel verdubbeld zijn van 6 naar 12%. De middelgrote bouwgronden (300-999m²) zijn ook sterk toegenomen van 53% naar 67%. De grote bouwgronden (>999m²) zijn bijna gehalveerd van 41% naar 21%.

woonoppervlakte 2

De Limburger heeft dus niet alleen een kleinere woning, hij woont ook vaker op een kleiner perceel. Kleine percelen, dewelke vroeger amper verkocht werden, bevatten een aanzienlijk aandeel. Door het toenemend aantal echtscheidingen zijn er veel meer eenoudergezinnen en worden we onder meer geconfronteerd met kleinere gezinssamenstellingen.

woonoppervlakte 3

Tussen 1995 en 2014 kunnen we ook een evolutie vaststellen van huizen naar appartementen. Kijken we naar het totale, bestaande woningpatrimonium is het aandeel appartementen met 8% toegenomen.

Gezien dat het aandeel nieuwbouw slechts een beperkt percentage uitmaakt van het totale woningpatrimonium, is deze stijging opmerkelijk. Vooral de halfopen bebouwing is erop achteruit gegaan. De open bebouwing blijft nog steeds de meest voorkomende woonvorm.

In vergelijking met heel wat andere landen wonen we echter nog altijd behoorlijk ruim. Als we de bewoonbare oppervlakte in Vlaanderen vergelijken met buurlanden als Nederland, Frankrijk en Engeland, zien we dat er daar vaak op een gemiddelde oppervlakte van 75 m² wordt gewoond.

http://www.confederatiebouw.be