Fietsvrije Hasseltse straten in binnenstad vanaf begin juli 2019 tussen 11 en 18u voor meer veiligheid voor voetgangers UPDATE

Standaard

Vanaf begin juli 2019 moeten fietsers hun voertuig aan de hand dagelijks tussen 11 en 18u voortbewegen in de Demerstraat vanaf de Molenpoort, Hoogstraat, Grote Markt, Koning Albertstraat, Kortstraat en Kleine Maastrichterstraat in Hasselt om wandelaars en shoppers meer veiligheid te bieden.  

Bij opening van de Blauwe Boulevard in voorjaar 2020 wordt de fietsvrije zone uitgebreid met het Molenpoortplein en de Kattegatstraat.

Fietsers mogen wel fietsen door die straten voor 11u en na 18u.

Deze maatregel is er gekomen door de vele klachten van wandelaars en shoppers die zich niet meer veilig voelden in die straten door de vele al dan niet gevaarlijke fietsbewegingen, ondanks fervente fietsers het moeilijk hebben met die maatregel.

Voor mobiliteitsschepen Schepers heeft elk voertuig zijn plaats op straat en die regels dienen ook gerespecteerd en gehandhaafd te worden. Fietsfront Hasselt reageert gevat op deze maatregel door zich af te vragen, wanneer de auto’s uit de stad worden geweerd. Fietsvrije zones tussen 11 en 18u verhogen het shoppercomfort.

Reactie van schepen Schepers

Mobiliteitsschepen Marc Schepers kreeg na het kenbaar maken van de maatregel heel wat reacties. Op Facebook schreef hij:

“Vandaag kreeg ik heel wat reacties binnen rond de aankondiging dat er tijdens bepaalde uren in de winkelwandelstraten niet meer gefietst mag worden. Omdat ik daar niet altijd heel uitgebreid op kan antwoorden, reageer ik graag even via hier.

De aangekondigde maatregel, past in een globale herziening van de verkeercirculatie in de binnenstad waarbij voetganger, fietser, auto en openbaar vervoer hun plek krijgen. Ze wordt bovendien genomen in het belang van de veiligheid van alle weggebruikers en betekent zeker niet dat de fiets aan belang moet inboeten.

Integendeel! Op dit ogenblik zijn we zowel met de stadsdiensten als met andere betrokkenen, zoals de fietsambassadeurs, hard aan het werken om een globaal plan uit te tekenen voor Hasselt als fietsstad.

Concreet gaat dit plan over het verbeteren van fietspaden, de nodige upgrades geven én fietspaden aanleggen waar er nog geen liggen.

De fietsstraten worden daarenboven grondig onder de loep genomen, geëvalueerd en waar nodig kijken we hoe we de straten infrastructureel kunnen aanpassen om fietsstraten te versterken.

Daarnaast wordt er ook in kaart gebracht waar de nood aan fietsenstalling het hoogst is. En staat een concreet fietsenstallingenplan in de steigers.

Sommige maatregelen kunnen we snel treffen en andere zullen wat meer tijd nodig hebben. Maar alle maatregelen passen wel binnen een groter verhaal waarbinnen de fiets duidelijk haar prominente plaats zal hebben in Hasselt.”

Hij zegt wel nergens of die maatregel voor fietsen aan de hand tussen 11 en 18u ook geldt voor skaters en die vervuilende en lawaaierige bromfietsen van pizzabestellers.

Congostraat deels afgesloten voor en uitbreiding betaald parkeren tot middernacht in buurt van Winterland Hasselt

Standaard

opening winterland 2012 4

Tijdens Winterland Hasselt tussen 18 november 2017 en 7 januari 2018 wordt het betaald parkeren tussen 9 en 19u uitgebreid tot middernacht in de straten in de omgeving van het Kolonel Dusartplein, ook in het weekend, Deze maatregel wordt genomen om het langparkeren van Winterlandbezoekers tegen te gaan. Immers het stadsbestuur kan zich verwachten aan veel zoekverkeer van automobilisten en het aantal parkeerplaatsen is ook drastisch gedaald, omdat de parkeerplekken op het Dusartplein zijn ingepalmd door Winterland. Vraag is wie dat betaald parkeren tot middernacht gaat controleren, na een reguliere dagdienst van de gemeenschapswachters?

Pas in het voorjaar 2018 worden de meer dan dertig digitale verkeersmanagementborden in gebruik genomen om de automobilisten op de invalswegen en Singel naar een geschikte parkeerplaats te loodsen en om zo het onnodige zoekverkeer te verminderen. Ook een deel van de Congostraat is vanaf dit jaar afgesloten uit veiligheidsoverwegingen.

Aanvragen voor Hasselts wijkbudget indienen vóór 15 februari 2017

Standaard

wijkbudget-2017-1Hasselt is een warme en gezellige stad en dat moet zo blijven. Om de sociale samenhang in straten en buurten te versterken voorziet het Hasselts stadsbestuur in 2017 een wijkbudget tot 2500 euro per goedgekeurd voorstel. “Hebben jij en jouw buren met een groep van minimum vijf personen een goed voorstel voor een buurtproject? Dien je voorstel in vóór 15 februari 2017 en je kan een wijkbudget tot 2.500 euro ontvangen om jullie buurtleven te versterken. Dat kan gaan van de herinrichting van de publieke ruimte en duurzame acties zoals repaircafé, voedselteam en klusjesdienst tot de opstart van bijvoorbeeld een wijkkrant of website en het organiseren van workshops of sensibiliseringscampagnes voor bijvoorbeeld een betere veiligheid in al zijn aspecten”. Vul je idee in op PDF op http://www.hasselt.be/wijkbudgetten en stuur het naar wijkmanagement@hasselt.be. Dat kan gebeuren vóór 15 februari 2017 of 15 September 2017.

http://www.hasselt.be

44 straten doen mee aan ‘Mooist versierde kerstbuurt 2010’

Standaard

Met de comeback van de Hefveld- en Bergstraat staat de teller van deelnemende straten aan de ‘Mooist versierde kerstbuurt 2010’ in Hasselt op 44, twee meer dan vorig jaar. Toen won de meervoudige winnaar Heksenheide op Sint-Jansheide vóór de Vettersstraat in Kuringen en de Justus Lipsiuslaan in de Katharinawijk. Dit keer vallen de mooie kerstversieringen te bewonderen van 16 december tot 6 januari.

Om de samenhorigheid van de straatbewoners of de buurtgemeenschap te bevorderen wordt deze wedstrijd jaarlijks georganiseerd door PR8 met telkens een stijgend succes. Heel wat buurtbewoners leven toe naar de versiering van hun straat en zijn er al een geruime tijd mee bezig. Veel buurten maken het daarom erg gezellig in hun straat met kraampjes, glühwein en aangepaste muziek.

Op 13, 14 en 15 december zal de PR8-jury rondrijden met de wagen, alle deelnemende straten bezoeken en hun oordeel neerschrijven.

Ook het publiek kan een publieksprijs geven door te stemmen op hun mooiste kerstbuurt tijdens een busrit op maandag 27 december. De 10 al door de PR8 geselecteerde buurten worden door mensen, die niet in één van die 10 straten wonen, dan met de Lijnbus bezocht. Zij geven hun oordeel op papier en zorgen voor de publieksprijs.

Reserveren voor zo’n busrondrit kan van 7  tot 16 december op 011/23 93 88 voor zolang de voorraad plaatsen strekt. Op 6 januari worden dan traditiegetrouw de winnaars bekend gemaakt op lokatie tijdens een buurtfeest bij de winnaar van vorig jaar, Heksenheide. De winnaars winnen eveneens zo’n buurtfeest.

Deelnemende straten en buurten

A. Vivaldilaan, Bergstraat, Beukenhofstraat,Coenestraat,De Gaer, De Stockheimlaan, Dijkstraat, Dichterstraat-St.-Kristoffelstraat, Drakerstraat, Eeuwfeeststraat, Elf Novemberlaan, Ernest Claesstraat, Gravin de Stembier, Grote Negenbundersstraat, Hefveldstraat, Heidestraat, Heksenheide, Hemelrijk, Justus Lipsiuslaan, Kanaalstraat-Berkerwinningstraat, Korte Breestraat, Kromvennestraat-Schotelstraat, Meybroekstraat-Ten Hove,Peter Benoitstraat, Plankenweidelaan, Prinsenstraat, Putvennestraat, Ridderstraat/Havermarkt – Patio De Eenhoorn, Roverstraat, Schabbestraat, Schellestraat, Schrijnbroekstraat, Schrijnwerkersstraat, Singelbeekstraat, Sint-Servaasstraat, Sittardlaan, Spalbeekstraat (’t Hofke), Tuilterstraat, Valeriaanstraat, Vettersstraat, Via Paladio, Waterleliestraat, Waterlozestraat en Zegestraat-Banneuxstraat.

www.hasselt.be