Eerste van 37 snuffelpalen voor digitale real-time luchtmeting binnen Singel geïnstalleerd in Stadspark CC Hasselt

Standaard

Op vrijdag 15 februari 2019 installeerden hogeschool UCLL en het Hasseltse stadsbestuur de eerste van 37 snuffelpalen ter hoogte van de speeltuin in het Stadspark CC Hasselt. 

Dit netwerk van sensoren zal de luchtkwaliteit binnen de Singel meten: fijn stof (PM2,5), stikstofdioxiden (NO2), ozon (O3) en zwaveldioxide (SO2). Ook honderd door het Jessaziekenhuis geselecteerde astmapatiënten worden digitaal gevolgd, waar en wanneer ze hun puffer met GPS-knop gebruiken ten gevolge van slechte luchtkwaliteit in de nabijheid van de meters.

UCLL en Hasselt zorgen daarmee voor een primeur in Vlaanderen: geen enkele andere stad beschikt momenteel over een installatie die de luchtkwaliteit op lange termijn meet en de klok rond registreert.

De 37 snuffelpalen binnen de Singel worden eind maart 2019 operatief. 

Advertenties

Wateroverlast daadwerkelijk aangepakt in Stadspark CC Hasselt

Standaard

We meldden al enkele keren op Focus op Hasselt dat bepaalde delen van de paden in het Stadspark CC Hasselt na elke regenval overstromen door niet-wegvloeiend water. Je moest er laarzen aandoen om zonder natte voeten door te wandelen.

Door drainage te leggen langs het slingerpad hoopt de aannemer om voldoende waterafvoering na regenval te voorzien. Aan de hellingsgraad van het slingerpad wordt niet geraakt. Hopelijk is drainage afdoende voor waterafvoer en wordt er eveneens drainage voorzien langs de geteisterde zijpaden.

Herfstige wandeling op 11 november 2018 door Hasselts stadspark

Standaard

Het Stadspark CC Hasselt nodigt zeker uit voor een herfstige wandeling. Na een regennacht ligt het Stadspark CC Hasselt op zondag 11 november 2018 er maar somber bij.

Bomen verliezen door de wind en regen in ijltempo hun bladeren. De wadi is halfvol gevuld met regenwater. De elektriciteitsdraden liggen aan de kant van het slingerpad te wachten op aansluiting op lantaarnverlichting, maar Infrax vertraagt die werken.

De oude hondenweide is nog steeds niet verwijderd, terwijl de twee nieuwe hondenweiden klaar zijn voor gebruik. Halverwege het slingerpad situeert zich de eerste grote waterplas als resultaat van een nachtje regen. Het water kan niet wegvloeien, omdat het pad geen helling meer heeft en tegengehouden wordt door de gelijklopende graskant. Naar het CC Hasselt toe nemen die plassen toe.

Positief anderzijds zijn de tientallen jonge geplante bomen aan de ziekenhuiszijde. Tenslotte wil men een oud parkpad afsluiten door een heuvel van aarde, maar helaas rijden fietsers er gewoon over. Van de geplande haag rondom het stadspark is nog niets te merken.

Stadspark CC Hasselt oogt prachtig

Standaard

Na het opbreken van gebarsten beton door de hitte zijn arbeiders op vrijdag 9 augustus 2018 druk in de weer geweest met het betonneren van een strook van ongeveer 50 meter op het slingerpad doorheen het stadspark CC Hasselt. Ook de palen voor de hondenweide ter hoogte van de wadi en enkele zitbanken zijn al geplaatst. Het slingerpad moet nog over een afstand van 150 meter tot aan de Rodenbachstraat verder gebetonneerd worden. Op het eerste zicht mogen we een mooie groene long verwachten, als de werken inclusief groenaanplantingen voltooid zijn.

Stadspark CC Hasselt dan toch nog niet opengesteld zoals voorzien

Standaard

Het stadspark aan het CC Hasselt gaat dan toch nog niet open op 14 juli 2018, zoals aangekondigd op de bordjes die ondertussen verdwenen zijn. Het slingerpad is ook nog niet helemaal gebetonneerd door het te hete weer. Door de hitte droogt het beton te snel en er dreigen barsten te ontstaan over de ganse breedte van het beton, die moeten uitgeslepen worden. Het hele park ligt er trouwens erg droog en woest bij. De werken zullen zeker voortgaan na het bouwverlof 2018. Hopelijk zijn dan de weersomstandigheden beter. 

Aanleg van speelzone in Stadspark CC Hasselt gaat van start

Standaard

Aan het buitenterras van het Theatercafé aan het CC Hasselt wordt alles in gereedheid gebracht voor de aanleg van de speelzone. Er komen 13 speelpleintoestellen verdeeld over 3 zones. Zone 1A en 1B voor de jongste kinderen komen nabij het terras en zone 2 iets verder in het park aan het brede wandelpad.

Zone 1A krijgt een lichtgroen huisje, een lichtgroene ster, een blauwe bloementafel, een zand- en watertafel en een zonnebloemschommel. In zone 1B komen onder andere een dubbele schommel en nestschommel, een schuifaf, een cityhopper en een wip. Tenslotte in zone 2 worden een kabelbaan, en carrousel en een klimtoestel voorzien.

De speelzone met toestellen zal dringend nodig zijn bij het mooie lenteweer en na voltooiing onmiddellijk in gebruik worden genomen om vooral de kinderen te kunnen laten spelen, terwijl hun ouders zitten te chillen op het terras.

De omheining rond het stadspark – geplaatst uit veiligheidsoverwegingen – blijft sinds begin april 2018 staan, totdat de de werken voor de aanleg van de wandelwegen zijn voltooid, het ingezaaide gras is ontkiemd en een mooi groen tapijt vormt. Hopelijk ergens in juni 2018.