Jongeren in debat voor Hasselt op 29 september 2018 in Raadszaal ’t Scheep

Standaard

Jongeren zijn op 29 september 2018 vanaf 17u welkom in de raadszaal van het nieuw stadhuis op het Limburgplein in Hasselt om naast te eten en te drinken ook te debatteren in een organisatie van de Stedelijke Jeugdraad met ondersteuning van de jeugddienst. Na voorbereidende sessies en eten kunnen jongeren hun vragen afvuren over de toekomstige burgemeester en schepenen. Vragen over te weinig speelruimten in de stad of meer budget voor jeugdverenigingen passeren zeker de revue vanaf 19u. Vanaf 21u is er een afsluitende receptie. Inkom is gratis. Meer info via mail naar jeugd@hasselt.be.

Advertenties

Werken in Hasseltse Sint-Jozefsstraat duren tot eind mei 2018

Standaard

Sinds 16 april 2018 is een gedeelte van de Sint-Jozefsstraat tussen de inrit van de parkeergarage onder de galerij en het kruispunt met de Capucienenstraat ter hoogte van het nieuwe stadhuis afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel nog passeren. De Sint-Jozefsstraat is eveneens in en uit toegankelijk voor de wagens van de bewoners via de Maastrichterstraat.

Tot eind mei 2018 zijn er werken aan de gang voor de aanleg van een brede stoep langsheen het nieuwe stadhuis. De werkzaamheden kaderen om het nieuwe stadhuis perfect te laten overvloeien in het stadsstraatbeeld om zo één mooi geheel te vormen.

Na de vordering van de werken in deze fase wordt het gedeelte tussen het kruispunt en de Groene Boulevard heraangelegd. En na de werken aan het Hassotel – maar dat is voor later – worden ook een gedeelte van de Capucienenstraat en de stoep langsheen het Hassotel heraangelegd.

Plaatsing van schuine spiegelwand tegen nieuw Hasselts stadhuis wordt nog huzarenstukje

Standaard

spiegelwand

Momenteel wordt de draagstructuur geplaatst waarop de aannemer de spiegelwandpanelen gaat monteren. De spiegelwand zelf volgt in de loop van maart 2018. De weeromstandigheden moeten hiervoor sowieso gunstig genoeg zijn, aangezien de koude en wind op dergelijke hoogtes een serieuze spelbreker kunnen vormen. De streefdatum voor de opening is ongewijzigd op 27 augustus 2018.

Veel glas in nieuw Hasselts stadhuis

Standaard

De nieuwbouw van het Hasselts stadhuis krijgt vorm. Enorm veel raamkozijnen voor vensterglas worden geplaatst op alle verdiepingen van de nieuwbouw. De benedenverdieping is al voorzien van de nodige glazen ramen en is zo wind- en regenvrij. De schuine constructie voor de grote spiegel lijkt ook goed op te schieten. En de stellingen voor de gevelrenovatie van ex-Rijkswachtkazerne zijn al geplaatst. De werken gaan vooruit!

Nadar geplaatst in Hasseltse Capucienenstraat

Standaard

capucienenstraat nadar 1.jpg

Er staat nadar in de Hasseltse Capucienenstraat om veiligheidsredenen. Er is een rijstrook afgebakend als parkeerplaats voor werfpersoneel van de nieuwe stadhuiswerf. Aan de overzijde van De Voorzorg zorgt nadar ervoor dat voetgangers niet de rijstroken kunnen betreden. Ze moeten hun weg verderzetten op de stoep.

Bres in muur van Rijkswachtkazernesite in Hasselt

Standaard

rijkswachtkazerne 4

Er is een gat in de muur van de voormalige Rijkswachtkazernesite op de hoek van de Hasseltse Guffenslaan en Sint-Jozefsstraat om het aan- en afrijden van zware vrachtwagens op de werf voor de afbraak en bouw van het nieuwe stadhuis toe te laten.

rijkswachtkazerne 2

rijkswachtkazerne 3

Niettegenstaande er nog archeologische opgravingen gebeuren is een graafmachine bezig tussen het technisch gebouw en de kant van de Maastrichterstraat om overtollige grond te kieperen in de camions om weg te voeren via de Sint-Jozefsstraat.

rijkswachtkazerne 1

Nu nog kunnen wagens parkeren achter een slagboom tussen het rijkswachtgebouw en het technisch pand. De dienstvoertuigen van de Federale Gerechtelijke Politie worden tijdelijk geparkeerd op de nieuwe parking aan de Oude Statie aan de Sint-Truiderbrug.

rijkswachtkazerne 5

In de zomer 2015 zullen de werken aan het nieuwe stadhuis aanvatten om in 2018 voltooid te zijn.