Ruilboekje om te lezen op Kadettenpleintje

Standaard

Op woensdag 27 augustus 2014 huldigden Hasselaren Lieselotte De Snijder, Tine Poesen en Jessa Van Doorslaer het rode boekenruilkastje in op het Kadettenpleintje kortbij de Hasseltse kathedraal

Bedoeling is dat je er een boek uitneemt om te lezen en een ander in de plaats legt, zodat de boekenruilkastje gevuld blijft.

Dit initiatief kadert in het netwerk van Little Free Library, waarvan er wereldwijd al 16.000 exemplaren bestaan.

Het Kadettenpleintje is dagelijks open, behalve op zon- en feestdagen.

http://www.littlefreelibrary.org

Advertenties

Regenbooghuis geopend in Hasselt

Standaard

Begin oktober 2012 opende in Hasselt het Regenbooghuis. Elf lokale verenigingen, de stad en de provincie Limburg willen met het initiatief de zoektocht naar genderidentiteit in de kijker plaatsen en het maatschappelijk inpassen van de holebidoelgroep versterken.

In tegenstelling tot wat velen beweren, blijft het transgenderisme en holebiseksualiteit een taboe binnen onze samenleving. Je seksuele voorkeur uiten in het uitgaansleven is een ding. Maar je hele leven eraan aanpassen blijft een drempel. “Dat is vooral te wijten aan schijntolerantie”, verklaart voorzitster van vzw Regenbooghuis Eliane Luys. “Mensen hebben vaak het idee verdraagzaam te zijn, tot de kwestie hun persoonlijke leven beïnvloedt. Het vraagstuk over genderidentiteit staat ongetwijfeld nog in haar kinderschoenen.” Luys vindt het daarom belangrijk alle partijen binnen de samenleving te sensibiliseren.

Samenwerking

Het samenwerkingsverband tussen de verschillende instanties maakt het mogelijk om in de toekomst op grote schaal actie te voeren. “De uitkomst van een brainstormsessie in maart toonde al aan dat het concept en de bezieling van de verschillende groeperingen heel wat potentieel had”, vertelt Luys. Het stads- en het provinciebestuur waren al langer vragende partij voor een soortgelijk initiatief. “Aanhoudende mediaberichten over gaybashing brachten het proces in een stroomversnelling”, geeft ze aan.

Alles bespreekbaar

Er ontbreekt niet langer een aanspreekpunt voor de kleurrijke holebigroep in Limburg. Jong en oud kan terecht in het Regenbooghuis. “Het is cruciaal dat men elkaar kan ontmoeten en dat alles bespreekbaar blijft”. Nog te veel mensen stoten pas op hun wezenlijke geaardheid wanneer ze de dertig voorbij en getrouwd zijn of kinderen hebben. “Natuurlijk met alle gevolgen van dien”, betreurt de voorzitster.

Kleurrijk profiel

De vzw Regenbooghuis Limburg bestaat uit een twaalfkoppig bestuur en een team van vrijwilligers en medewerkers uit de elf deelnemende organisaties. Deze nieuwe vzw komt voort uit Het Nieuwe Huis vzw dat in juni 2012 omgevormd werd en verhuisde naar een andere locatie. Je komt er onder meer leden tegen van vzw De Madam, Ford Globe Genk, Holebi Maasland Maasmechelen, Idem Dito Lommel, vzw Inderdaad, vzw Lach, Proud Projector Genk, True Colours, Anders Gewoon en ST-Out Sint-Truiden. Het Regenbooghuis-initiatief zelf wordt overkoepeld door Cavaria Limburg.

Eerstelijns begeleiding

Elke tweede vrijdag van de maand wordt er een samenkomst georganiseerd in het praatcafé. Op de planning staan steeds eerstelijns hulpverlening, juridisch en financieel advies, maar ook recreatieve groepsactiviteiten. Daarnaast kan je beroep doen op de onthaalwerking die je een individueel gesprek aanbiedt, alvorens je in een groep te introduceren.

Tekst is van Lieselotte Wröbel voor Stampmedia.

www.stampmedia.be