Twee lege winkels krijgen invulling in Hasselt

Standaard

Twee leegstaande winkels in het centrum van Hasselt krijgen weer een invulling. De voormalige boetiek Armite in de Koning Albertstraat behoudt zijn boetiekfunctie. Het handelspand van Checkpoint aan de Havermarkt, dat nu is ondergracht als outlet in de lege winkel van zonnestudio Body Heat op het Molenpoortplein, is eveneens verhuurd.

Leegstand in Hasseltse Lombaardstraat neemt af

Standaard

leegstand 30

De lege winkel in de Hasseltse Lombaardstraat tegenover de Schrijnwerkersstraat is ook verhuurd en krijgt een nieuwe commerciële bestemming. Inrichtingswerken zijn nog bezig. Het voordelige huurbedrag voor een jaar werd toegekend onder bepaalde huurvoorwaarden.

It’s All About Christmas en Donum vertrokken uit Hasselt

Standaard

it's all about christmas 5

De pop-up kerstwinkel It’s All About Christmas is vertrokken uit de Koning Albertstraat. Eveneens was het op zaterdag 19 januari 2019  de laatste uitverkoopdag bij Donum op de Havermarkt. Zij verhuizen naar Antwerpen. Beide zaken laten opnieuw in te vullen leegstand achter.

Hasseltse Demerstraat heeft vijf handelspanden naast elkaar te huur

Standaard

De komst van Primark naar Hasselt heeft het averechtse effect gehad op de invulling van handelspanden in de Demerstraat tussen Lingerie Curtis en De Vogelsanck. Vijf panden naast elkaar staan te huur. Eerst dat van de voormalige Hertog, dan dat van ex-Glutentag, vervolgens dat van uitzendbureau Agilitas, dan dat van de ex-Panachee en nog eentje dat al heel lang leegstaat langs De Vogelsanck. Eéntje te veel voor vier-op-een-rij.

Gerenoveerd pand in Hasseltse Maagdendries krijgt hopelijk bestemming

Standaard

maagdendries 1

Het plakkaat van ‘Te huur of te koop’ in het gerenoveerde pand met flats van de vroegere Bank Brussel Lambert is verdwenen. Kennelijk komt het in andere handen, maar moet vanbinnen helemaal afgewerkt worden, want het wordt in casco afgeleverd. Op de Maagdendries heb je nog op de hoek van de overzijde juwelier Heleven liggen, terwijl Evolution Café uit het straatbeeld is verdwenen. Naast The Palace staat ook nog andere gerenoveerde pand langs de bank troosteloos leeg, zoals een zestal winkels in de aanpalende Kapelstraat.

Toren en Zaal Onder Toren blijven na vertrek politie LRH

Standaard

Tegen augustus 2018 zijn de stedelijke administratieve diensten op het Hasseltse Groenplein en de politie LRH verhuisd naar rsp. hun nieuwe panden in het nieuw stadhuis in de Sint-Jozefsstraat en het nieuwe politiekantoor op de Veiligheidssite aan het Albertkanaal. Beide gebouwen komen dan leeg te staan en tegen die tijd heeft schepen Vandeput (CD&V) een studie besteld om de juiste invulling te geven. Meer bewoners moeten meer leven en sociale controle in de stadskern brengen. 

Alvast blijven de toren en zaal Onder de Toren behouden en komt er een groene binnenplaats tussen de panden van het ex-provinciegebouwen aan de Thonissenlaan en Dokter Willemsstraat met een doorsteek ertussen, de tweede al na de passage onder de poort van het woonhuis van wijlen Steve Stevaert. In de gebouwen rond de binnentuin zijn nieuwe woonvormen mogelijk zoals cohousing en andere alternatieven voor jongeren, singles, koppels en jonge gezinnen met een kind.

In het leegstaande stedelijk administratief centrum komen op de bovenverdiepingen flats voor iedereen, die graag in de stad woont, maar geen serviceflats. Voor de benedenverdieping wordt gedacht aan een openbare culturele invulling of winkels. Het oude stadhuis behoudt zijn ceremoniële functie.

Of beide sites toe zijn aan nieuwbouw en/of renovatie, moet de studie uitpluizen. Aangezien toren en torenzaal behouden blijven, zien we dat het dan omgebouwd voormalige politiekantoor elementen van het bestaande pand zal behouden. Voor het administratieve gebouw aan het Groenplein pleiten we eveneens voor het behoud van de contouren van het gebouw, omdat het rond dezelfde tijd gebouwd is als het mooi gerenoveerde pand van Fortis Bank in de Ridder Portmansstraat, en omdat iedere Hasselaar wel eens of meerdere keren zich in het administratief centrum heeft moeten begeven voor diverse formaliteitenregelingen.

Met de sloop van het laatste pand wordt er een loopje genomen met de Hasseltse geschiedenis. Het gebouw lijkt rot en waardeloos, maar is volgens kenners, zoals Hasselaar Jan Haenraets die zich bezighoudt als landschapsarchitect met het behoud van waardevolle monumenten en gebouwen over heel de wereld en momenteel les geeft in Boston en de wereld afreist, architectureel erg waardevol.

Commerciële leegstand in foto’s op 1 november 2017 in Hasseltse binnenstad

Standaard

leegstand tt steegje

Goed nieuws is dat de leegstand in heel wat straten in het centrum binnen de Hasseltse Groene Boulevard helemaal of bijna verdwenen is. Heel wat renovaties van gebouwen en nieuwbouw zoals Fashionbar in de Aldestraat en de aantrekkelijkheid van Hasselt als vierde handelsstad voor nieuwe ketens en zelfstandigen zoals Atelier Rebul, Aveda Hasselt, Sissy-Boy en de vele zelfstandige commerciële initiatieven, vooral in de horeca, & de economische hoogconjunctuur zijn onder andere de troeven voor dit commercieel succes. Anderzijds blijven de huurprijzen aan de hoge kant, maar hier en daar zie je de winkelpandeigenaars teruggrabbelen door een voordelige huurprijs te afficheren zoals in de Koning Albertstraat. Ook aan het parkeerbeleid is nog veel werk voor de boeg voor de beleidsmakers. Wel moet gezegd worden dat er vier leegstaande panden in de binnenstad verhuurd zijn voor een invulling, maar deze zijn niet in de grote lijst van novemberleegstand in de Hasseltse stadskern 2017 niet opgenomen.

Straten zoals de Zuivelmarkt, Botermarkt, Havermarkt, Aldestraat, Dokter Willemsstraat, Diesterstraat, grote Maastrichterstraat, Ridder Portmansstraat, Badderijstraat, Persoonstraat, Ridderstraat, Molenpoortplein, Minderbroedersstraat, Dorpsstraat, Schrijnwerkersstraat en Sint-Jozefsstraat kunnen als voorbeeld dienen.

Grootste zorgenkinderen blijven de Demerstraat met meer dan 15 lege handelspanden, het merendeel tussen de Groene Boulevard en de Molenpoort, de  Kapelstraat met 7 lege winkels, galerie Albert en galerie De Ware Vrienden, de Palace en de onverhuurbare panden op de Maagdendries.