Status vijverwerken Hasselts Kapermolenpark

Standaard

Op 22 september 2019 hebben we Hasselts Kapermolenpark bezocht en we waren onder de indruk van werk en resultaat. 

Centraal ligt een slingerend breed asfaltpad. Vanaf de ingang aan het skatepark rijd je een gedeelte door de speeltuin en langs de aardenberg voor skaters en cyclocrossers. Rechts kom je uit op een grote grasvlakte met zicht op het zwembad en een groot vierkant omheind door houten paaltjes. Er zaten zelfs mensen te picknicken in die nazomerse temperatuur.

Links aan de vijverkant is een graafmachine nog bezig met het egaliseren van de grond tegen een hellende kromme wand aan de vijver. Hier krijgt precies een amfitheater vorm. Wat verder rechts voor de vele loofbomen zijn ze ook nog aan het werken. De slingerende asfaltweg stopt abrupt en een zandweg tot aan de uitgang van het park tot aan de Japanse Tuin vult het tracé in.

Overal staat nadar met gaten opgesteld. Gemakkelijk om erdoor te komen. Zo ook aan het begin van het aangelegde brede fietspad aan de overzijde van de Demer. Er staat zelfs een richtingaanwijzer, dat fietsers PXL via de Demerroute kunnen bereiken langs ijsbaan De Schaverdijn, waar rond alle hekwerk is verdwenen.

We konden vervolgens langs de nadar ons opnieuw naar de overzijde van de Demer via de oude groene brug ter hoogte van De Schaverdijn, waar je je verder kan verplaatsen richting Hogeschool PXL. Die brug moet nog vervangen worden.

Volgens plan moet de heraanleg van fase 1 van het Kapermolenpark voltooid zijn tegen eind oktober 2019. Dan zal het vijvergedeelte met paadjes ertussen aangesloten zijn met de Demer en gevuld met Demerwater.

Advertenties

Ze laten er geen klinkers over groeien….

Standaard

De werken aan het Hasseltse kleine Maastrichterstraatje zijn op maandagochtend 26 augustus 2019 van start gegaan.

Eerst worden alle straatstenen opgebroken. Vervolgens starten aan de even nummerkant, die van beenhouwer Quetin, de nutsvoorzieningswerken tussen vanaf de cirkel rond het Borrelmannetje en de Grote Markt. Nadien wordt de oneven nummerkant aangepakt. Rioleringsbuizen zijn nog intact en moeten niet worden vervangen.

De kleine Maastrichterstraat blijft voor de bezoeker steeds bereikbaar tijdens de werken. Handelaars aan de opengegooide zijde van de straat zijn eveneens altijd bereikbaar via bruggetjes.

Rond half december 2019 moet de kleine Maastrichterstraat volgens plan zijn heraangelegd met kasseien gelijk op de Boter- en Zuivelmarkt.

Drij Pistolen Hasselt wordt geverfd

Standaard

3 pistolen geverfd

De buitengevel van het gerestaureerde historische gebouw van de Drij Pistolen op de hoek van de Kleine Maastrichterstraat met de Grote Markt in Hasselt wordt momenteel geverfd. Kentucky Fried Chicken komt erin te zitten.

Op maandag 26 augustus 2019 starten de werken voor de heraanleg van de Kleine Maastrichterstraat, waar de nutsleidingen en aansluitingen met de huizen worden vervangen buiten de riolering. Eerst gebeuren de werken aan de kant van beenhouwer Quetin en vervolgens de overzijde. Alle handelaars blijven bereikbaar via bruggetjes over de putten. Het opbreken van de straat gaat tot aan de cirkel rond het Borrelmannetje. Die werken zou tegen half december 2019 moeten voltooid zijn.

Heraangelegd Kapermolenpark Hasselt deels open vanaf 15 juli 2019

Standaard
kapermolenpark 1

Schepen Joost Venken en landschapsarchitect Pieter Daenen bij de vijverzone

Het Kapermolenpark wordt grotendeels opengesteld voor alle bezoekers bij de start van het bouwverlof 2019. Enkel de zone rond de vijver blijft afgesloten. De werken aan de vijverzone hebben vertraging opgelopen omwille van technische moeilijkheden. Deze zone zal, volgens de laatste planning, eind september 2019 klaar zijn.

Wat valt er deze zomer dan wel te ontdekken?

Er is gezorgd voor drie kwalitatieve speelzones voor kinderen van 0 tot en met 8 jaar aan de kant van het zwembad. Unieke zitmeubels zijn ontworpen op maat van het park en de Finse piste zal – met uitzondering van een klein stuk boven de Demer – vernieuwd zijn. Het nieuwe fietspad zal gebruiksklaar zijn tegen de start van het schooljaar 2019.

In het najaar 2019 wordt gestart – als de natuur het toelaat – met de aanplant van 500 nieuwe bomen en struiken. Vanaf het voorjaar 2020 zal je het park ook via wildcamera’s online kunnen ontdekken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een project wat kunst in het park moet brengen.

Het uitkijkpunt met vleermuizenkelder en zwaluwwand zijn klaar in oktober 2019.

Overdemerstraat in Kuringen is dicht tussen 5 juli 2018 en 3 september 2018 voor werken

Standaard

overdemerstraat

Twee maanden krijgt Kuringen een verkeersknip, want in de Overdemerstraat starten op donderdag 5 juli 2018 de werken aan de Overdemerstraat voor de aanleg van veilige fietspaden, een nieuw wegdek en gescheiden riolering om wateroverlast te verhinderen. Bewoners van de Hei moeten zich gedurende de werken verplaatsen via een omleiding om in het centrum te geraken en omgekeerd. Zo weet TVL te melden.

Twee maandenlang wordt dagelijks doorgewerkt, ook tijdens het bouwverlof. Op het einde van de werken wordt ook het rondpunt vergroot. Vanaf begin september 2018 kunnen dan de kinderen met hun fiets veiliger over het nieuwe fietspad hun school bereiken. Bewoners vinden dat het resultaat van de werken loont, ondanks de minimale overlast tijdens de zomermaanden.

Deze werken komen na de onlangs heraangelegde Albertkanaalstraat. In 2020 volgt dan nog een verhoging van de kanaalbrug, waardoor de verbinding tussen Kuringen Dorp en Kuringen Centrum wordt onderbroken.

Heraanleg straten en bomen weg in omgeving van Hadewychlaan Hasselt

Standaard

Sinds 6 maart 2018 is men begonnen met het rooien van bomen in de Hadewychlaan, Ruusbroeclaan en Vondellaan, waarvan de wortels het rioolsysteem hebben aangetast en  die de stoepen hebben omhooggeduwd, waardoor de trottoirs in slechte staat verkeren. Rioleringsnetbeheerder Infrax al dan ook de riolering in de Hadewychlaan, Ruusbroeclaan en Vondellaan vervangen. En passant wordt ook een gedeelte van de riolering in de Erasmuslaan meegenomen. Timing kan je hier bekijken.

Parking achter Hasselt Oud Moederhuis wordt heraangelegd en -ingericht

Standaard

Tijdens de zomervakantie 2016 wordt er druk gewerkt voor de heraanleg en -inrichting van de parking achter het Hasselt Oude Moederhuis aan de Guffenslaan. De grote gezonde mammoetboom blijft behouden. De werken moeten voor de aanvang van het nieuwe academiejaar zijn afgerond.