Plaatsing van schuine spiegelwand tegen nieuw Hasselts stadhuis wordt nog huzarenstukje

Standaard

spiegelwand

Momenteel wordt de draagstructuur geplaatst waarop de aannemer de spiegelwandpanelen gaat monteren. De spiegelwand zelf volgt in de loop van maart 2018. De weeromstandigheden moeten hiervoor sowieso gunstig genoeg zijn, aangezien de koude en wind op dergelijke hoogtes een serieuze spelbreker kunnen vormen. De streefdatum voor de opening is ongewijzigd op 27 augustus 2018.

Advertenties

Voormalig pand Blackpoint Perfumes Hasselt is verhuurd

Standaard

blackpoint 1

Het voormalige pand Blackpoint Perfumes in het gedeelte van de Demerstraat in Hasselt dat het meest getroffen wordt door leegstand, is verhuurd. Dat is een vierde pand dat een huurder vindt in deze straat. In het pand van ex-Mexx komt schoenhandel van Haren. Twee panden naast elkaar met onder andere ex-Hush Puppies zijn ook verhuurd.

Base Hasselt is gevestigd in Demerstraat

Standaard

base

In het voormalige pand van Geox in de Hasseltse Demerstraat heeft Base een winkel geopend. Je vindt er alles over telecom.

Tunnel Hefveldstraat Hasselt voltooid tegen zomer 2018

Standaard

Vanaf half mei 2017 zijn de werken aangevat voor de ondertunneling van de spooroverweg voor fietsers en voetgangers in de Hasseltse Hefveldstraat. Opzet is om de fysieke overweg met slagbomen voor meer veiligheid te vervangen door een tunnel voor zwakke weggebruikers. Ook het sluipverkeer wordt hierdoor gebannen sinds 6 november 2017. De ondergrondse doorsteek kwam er begin november 2017 door een ingeschoven tunnelkoker. Aansluitend worden de hellingen – eerst kant De Tesch – aangelegd en nadien de wegenis en de afwerkingen. De voltooiing en openstelling voor fietsers en voetgangers van de nieuwe tunnel is voorzien tegen de zomer 2018.

http://www.infrabel.be

Pompinstallatie en waterkrachtcentrale aan sluis van Godsheide moeten zorgen voor instandhouding waterpeil en opwekken van groenestroom

Standaard

Aan het sluizencomplex van Godsheide wordt na de sassen in Ham en Olen een gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale langs het Albertkanaal gebouwd. Dankzij deze installatie kan het waterverbruik van het sluizencomplex bij waterschaarste beperkt worden met ongeveer de helft. Zo wordt de bedrijfszekerheid van het Albertkanaal meer dan ooit verzekerd. Voltooiing en ingebruikname zijn voorzien in 2019.

Steeds meer transporteurs kiezen voor de binnenvaart. De groeiende trafiekcijfers bewijzen dat steeds meer ondernemers voor de watersnelweg kiezen. Dit betekent echter ook dat de waterbehoefte van het Albertkanaal en de Kempense kanalen stijgt. Gevolg: bij langdurige droogte kunnen de waterpeilen niet altijd meer gegarandeerd worden.

Het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met water uit de Maas en het waterdebiet van deze rivier daalt sterk in droge periodes. Noodgedwongen moet de waterwegbeheerder dan toevlucht zoeken tot waterbesparende maatregelen, zoals gegroepeerd schutten van schepen aan de sluizen, beperken of afsluiten van de waterafnames door industrie en landbouw of het invoeren van diepgangbeperkingen.

Door de bouw van een pompinstallatie en waterkrachtcentrale worden het waterverbruik van de sluizen drastisch beperkt, omdat het water van onder aan de sluis terug naar de bovenkant gepompt kan worden. Deze installaties kunnen ook in periodes met voldoende water zelf groene stroom produceren uit waterkracht. 

Olympische wildwaterbaan

Van de olympische wildwaterbaan aan het sluizencomplex van Godsheide, waarvoor Vlaams sportminister Muyters (N-VA) in 2016 nog 1 miljoen euro subsidie voorziet, is nog steeds geen nieuws. Initiatiefnemer is de Vlaamse Kano & Kajak Federatie (VKKF) met zetel in Neerpelt, die de resterende gelden voor de realisatie van de bouw moeten inbrengen, maar niet rondkrijgen om de kostprijs van om en nabij de 4 miljoen te financieren. Het dossier zit al lang in een cruciale fase volgens de pers, maar ze raken er maar niet uit.  De olympische wildwaterbaan in Godsheide moet een trainingscentrum worden om te kanoën, kajakken en te raften, ook voor wedstrijden. De realisatie van de pompinstallatie en waterkrachtcentrale zou de aanleg van de sportinfrastructuur niet in de weg staan.

Deurgaten in Z33 Hasselt moeten verbinding maken met nieuwbouw

Standaard

gaten z33.jpg

De werken op de werf van Z33 langs de Hasseltse Bonnefantenstraat schieten op. Nieuwbouw verrijst boven de fundering op de plaats van de oude Bonnefantenschool en ook in het huidige pand van Z33 wordt degelijk gerenoveerd. In de buitenmuur van dat gebouw zijn al twee grote deurgaten gemaakt om verbinding te maken met de nieuwbouw.

Afslankinstituut The Healthy Affair Hasselt opent op 13 en 14 januari 2018

Standaard

Langs de Gouverneur Verwilghensingel 30 in Hasselt opent op 13 en 14 januari 2018, telkens tussen 14 en 18u, het nieuwe afslankinstituut The Healthy Affair. Op beide dagen is er telkens vanaf 16u een workshop Cheat your toxic habits.

Je kan er op verschillende manieren kunnen gezond, langdurig en effectief afslanken met gegarandeerd resultaat. Passief en/of actief afslanken, ook door gezonde voeding en supplementen. Zelfs anticellulitebehandeling en pijnreductie staan in het aanbod. Er kunnen ook Sanaboxen wekelijks worden afgehaald en er is voedingsadvies volgens de Sanamothode van Sandra Bekkari, gegeven door Sanacoach Michèle Thissen. Alle behandelingen zijn er op maat van de klant, ook voor zij die niet veel tijd hebben.

http://www.thehealtyaffair.be

https://www.facebook.com/thehealthyaffair.be