Werken voor voorlaatste stukje ononderbroken fietslus op Hasseltse Groene Boulevard heropgestart

Standaard

schiervellaan fietslus

Op woensdag 15 april 2020 zijn ook de werken voor de aanleg van het stuk fietslus tussen de Diesterstraat en het parkje op het Leopoldplein herstart. “Eind 2019 werd de parallelweg tussen de Diesterstraat en Ridder Portmansstraat al heringericht. Als eerste legden we een nieuwe busbaan en bushalte aan langsheen de Groene Boulevard. Vervolgens vormden we de oude busbaan om tot rijweg voor het autoverkeer”, aldus schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Vanaf woensdag 15 april 2020 voert onze aannemer werken uit op de busbaan tussen het kruispunt met de Bampslaan en de Ridder Portmansstraat. Het autoverkeer ondervindt hiervan geen hinder. Deze werken duren zo’n 4 weken. Aansluitend leggen we een okergeel fiets- en voetpad aan op de oude rijweg tussen de Diesterstraat en de Ridder Portmansstraat. Hiervoor breken we de klinkers op en vervangen de wegverharding door asfalt en een okergele strook. Het autoverkeer kan tijdens deze werken, die zo’n 2 weken duren, over de nieuw aangelegd rijweg.”

“Daarna voeren we gelijkaardige werken uit tussen de Ridder Portmansstraat en de bocht ter hoogte van kapperszaak De Cliènt. Binnen deze zone herschikken we de parkeerplaatsen, de rijweg en de scheidingsberm met de Kleine Ring, zodat er ruimte vrijkomt voor de aanleg van een okergele fiets- en wandelstrook”, vervolgt schepen van Mobiliteit en Parkeren Marc Schepers. “Concreet wordt op zo’n 8 weken tijd de stoep versmald en schuiven we de rijweg op richting de bebouwing. De parkeerplaatsen in de bocht verplaatsen we naar de andere zijde van de rijweg. Daarnaast leggen we dan het nieuwe fiets- en wandelpad aan. Dat stukje van het fiets- en wandelpad richten we samen in met de zone tussen de bocht en het parkje op het Leopoldplein. Ook daar breken we de klinkers op en vervangen we de wegverharding door asfalt en een okergele strook. Het autoverkeer kan tijdens deze werken, die zo’n 2 weken duren, niet doorheen de werfzone. Daarvoor is het er simpelweg te smal. We brengen omwonenden hiervan tijdig op de hoogte.”

Eerder werd ook al het stukje fietslus ter hoogte van de Kanaalkom afgewerkt. Dat gebeurde tijdens de aanleg van het verbindingsplein. Hierdoor rest nog enkel het gedeelte ter hoogte van het Kolonel Dusartplein. Dat wordt aangepakt wanneer de bouwwerken aan het nabijgelegen woonproject zijn afgerond.

Hasseltse Demerstraat afgesloten voor werken fietslus Groene Boulevard

Standaard

De Hasseltse Demerstraat is sinds 11 maart 2020 afgesloten voor de aanleg van de verbinding van de fiets- en wandellus tussen de Thonissen- en Martelarenlaan op de Groene Boulevard. Automobilisten worden afgeleid via de ventweg langs het Oud Gasthuis om zo de Thonissenlaan te bereiken. Fietsers kunnen nog gewoon rechtdoor.

Aanleg Verbindingsplein met fietslus vordert goed

Standaard

Nog een kleine twee maanden en de aanleg van het Verbindingsplein tussen de Kattegatstraat en Quartier Bleu en de fietslus op de Thonissenlaan tot aan de Demerstraat langs in Hasselt moet voltooid zijn. De inrit van de ondergrondse parking vanop de Thonissenlaan is afgesloten tot 27 januari 2020 en wagens moeten omrijden via de Dorpsstraat of Ridder Portmansstraat.

Ook de fiets- en wandellus tussen de Demerstraat tot een stuk op de Thonissenlaan voorbij de Kattegatstraat krijgt vorm. Om erover te fietsen is het nog te vroeg.

holiday inn plein

Het binnenplein tussen het Holiday Inn en het Oud Gasthuis is deels ook al voorzien van kasseien. Het is enkel bereikbaar via de toegang tot de Kattegatstraat.

Waar blijft fietslus aan Kuringerpoort in Hasselt?

Standaard

De fiets- en wandellus aan de binnenkant van de Groene Boulevard stopt ter hoogte van La Vache Qui Suisse aan de Kuringerpoort met een voorrangverlening van fietsers aan auto’s op de ventweg. Aan de overzijde is de infrastructuur heraangelegd voor de bussen tussen de Diesterstraat en Ridder Portmansstraat.

We dachten nu werken te zien op 18 januari 2020 werken te zien voor de aanleg van de fietslus tussen de Ridder Portmansstraat en Century, maar tot nu toe is er niks te bespeuren, terwijl arbeiders wel de ontbrekende schakel van de lus aan het aanleggen zijn tussen op de Thonissenlaan tot aan de Demerstraat.

Wellicht zijn de werken van de lusaanleg tussen Diesterstraat en Century uitgesteld. We kunnen ons wel inbeelden dat het lusparcours niet zo eenvoudig is aan te leggen op dit traject met obstakels in de bocht op de Schiervellaan. We hopen op de voltooiing toch voor het bouwverlof 2020.

Autoloze Zondag 2019 Hasselt op 15 september 2019 met animatie voor jong en oud

Standaard

De Hasseltse Autoloze Zondag 2019 op 15 september 2019 tussen 13 en 17u is de dag, dat fietsers en wandelaars de hele Groene Boulevard, de binnenstad en de Bampslaan tot aan het station ter beschikking hebben om zich vrij te verplaatsen zonder autoverkeer.

Mobiel 21 heeft gezorgd voor een gevarieerd programma met standen voor jong en oud, verspreid langs het parcours.

De fiets in al zijn facetten staat centraal in 20 standen. Kunst, theater en muziek zijn eveneens vertegenwoordigd met 12 standen. Evenveel standjes zijn er rond het thema van duurzaamheid en ecologie en evenveel installaties rond sport, spel en dans. Daartussen staan kraampjes van Hasselt Montmartre en Boulev’Art met amateurkunstwerken en brocanterie. Tenslotte mogen we de 8 standjes niet vergeten van de Culinaire Ring met gastronomische hapjes van plaatselijke eethuizen en de langste veggie tafel.

Enkele warmmakersactiviteiten: de krijtlijn van het hertenpad langs events met een hertenlogo om stempelkaarten voor de kinderen vol te krijgen en in te leveren bij Cm-Mobiel op kruispunt van de Schiervel- en Bampslaan; een apocalyptisch spektakel op de Bampslaan; Fair Street in Dorps- en Minderbroedersstraat; de groene oase van de begijnhoftuin; yogasessies; je dansrepertoire uitbreiden met breakdance, swing- en bollywooddansen….

Een gedetailleerde brochure met parcours en programma is verkrijgbaar bij Toerisme Hasselt of hier downloadbaar.

Hopelijk is het dan mooi weer!

Fietslus aan Van Veldeke Groene Boulevard in Hasselt is voltooid

Standaard

De fietslus op de promenade van de Groene Boulevard krijgt weer een missing link minder. De verbinding werd aangelegd ter hoogte van het Van Veldekestandbeeld en was op donderdagavond 13 september 2018 voltooid. Alleen de okerverf ontbrak nog. Andere missing links zijn al uitgetekend met groene lijnen op de kasseien en krijgen beurt om beurt een aanpassing.