Fietsvrije Hasseltse straten in binnenstad vanaf begin juli 2019 tussen 11 en 18u voor meer veiligheid voor voetgangers UPDATE

Standaard

Vanaf begin juli 2019 moeten fietsers hun voertuig aan de hand dagelijks tussen 11 en 18u voortbewegen in de Demerstraat vanaf de Molenpoort, Hoogstraat, Grote Markt, Koning Albertstraat, Kortstraat en Kleine Maastrichterstraat in Hasselt om wandelaars en shoppers meer veiligheid te bieden.  

Bij opening van de Blauwe Boulevard in voorjaar 2020 wordt de fietsvrije zone uitgebreid met het Molenpoortplein en de Kattegatstraat.

Fietsers mogen wel fietsen door die straten voor 11u en na 18u.

Deze maatregel is er gekomen door de vele klachten van wandelaars en shoppers die zich niet meer veilig voelden in die straten door de vele al dan niet gevaarlijke fietsbewegingen, ondanks fervente fietsers het moeilijk hebben met die maatregel.

Voor mobiliteitsschepen Schepers heeft elk voertuig zijn plaats op straat en die regels dienen ook gerespecteerd en gehandhaafd te worden. Fietsfront Hasselt reageert gevat op deze maatregel door zich af te vragen, wanneer de auto’s uit de stad worden geweerd. Fietsvrije zones tussen 11 en 18u verhogen het shoppercomfort.

Reactie van schepen Schepers

Mobiliteitsschepen Marc Schepers kreeg na het kenbaar maken van de maatregel heel wat reacties. Op Facebook schreef hij:

“Vandaag kreeg ik heel wat reacties binnen rond de aankondiging dat er tijdens bepaalde uren in de winkelwandelstraten niet meer gefietst mag worden. Omdat ik daar niet altijd heel uitgebreid op kan antwoorden, reageer ik graag even via hier.

De aangekondigde maatregel, past in een globale herziening van de verkeercirculatie in de binnenstad waarbij voetganger, fietser, auto en openbaar vervoer hun plek krijgen. Ze wordt bovendien genomen in het belang van de veiligheid van alle weggebruikers en betekent zeker niet dat de fiets aan belang moet inboeten.

Integendeel! Op dit ogenblik zijn we zowel met de stadsdiensten als met andere betrokkenen, zoals de fietsambassadeurs, hard aan het werken om een globaal plan uit te tekenen voor Hasselt als fietsstad.

Concreet gaat dit plan over het verbeteren van fietspaden, de nodige upgrades geven én fietspaden aanleggen waar er nog geen liggen.

De fietsstraten worden daarenboven grondig onder de loep genomen, geëvalueerd en waar nodig kijken we hoe we de straten infrastructureel kunnen aanpassen om fietsstraten te versterken.

Daarnaast wordt er ook in kaart gebracht waar de nood aan fietsenstalling het hoogst is. En staat een concreet fietsenstallingenplan in de steigers.

Sommige maatregelen kunnen we snel treffen en andere zullen wat meer tijd nodig hebben. Maar alle maatregelen passen wel binnen een groter verhaal waarbinnen de fiets duidelijk haar prominente plaats zal hebben in Hasselt.”

Hij zegt wel nergens of die maatregel voor fietsen aan de hand tussen 11 en 18u ook geldt voor skaters en die vervuilende en lawaaierige bromfietsen van pizzabestellers.