Weeklang omleidingen door onderbreking op- en afslag Hasseltse binnensingel en heraanleg fietspad op kanaalbrug

Standaard

Er is een omleiding tussen maandagavond 2 en maandagavond 9 maart 2020 voor de afgesloten op- en afrit van de binnenring met de Kempische Kaai. Ook voor fietsers en voetgangers geldt er een omleiding tussen vrijdag 6 maart 2020 om 20u tot vrijdag 13 maart 2020 om 20u voor de aanleg van het nieuwe voetpad en de fietsinfrastructuur op de kanaalbrug over de kanaalkom.

https://wegenenverkeer.be/node/5693

Veilige fietsverbinding doorheen Simpernelstraat verbindt jaagpad met Gebrandestraat in Kuringen

Standaard
simpernelstraat 1

Geel staat voor te vernieuwen wegdek – Rood staat voor nieuw fietspad

De komende jaren wil het Hasseltse stadsbestuur sterk investeren in de verdere uitbouw van veilige fietsverbindingen. Zo ook in de Simpernelstraat en Gebrandestraat, waar een nieuw fietspad het jaagpad via de Simpernelstraat met de Gebrandestraat moet verbinden. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, starten de werken op 10 februari 2020 en duren zes weken.

Het afgelopen jaar legde de stad Hasselt maar liefst 12 kilometer nieuwe fietspaden aan. Zo werd onder andere de fietslus rondom de Groene Boulevard verder vervolledigd, kregen fietsers in de Albertkanaalstraat en Overdemerstraat een verhoogd dubbelrichtingsfietspad en verbindt een nieuw fietspad de sluis in Godsheide met de binnenstad. 

Openbaar werkenschepen Laurence Libert wil het netwerk van veilige fietsverbindingen gevoelig uitbreiden. Het eerste project is de aanleg van een verhoogde dubbelrichtingsfietsverbinding, dat via de Simpernelstraat de Gebrandestraat met het jaagpad langs het Albertkanaal verbindt. Vandaag moeten fietsers er zich tussen het autoverkeer begeven, net op een stukje straat dat omwille van de rechtlijnigheid verschillende chauffeurs inspireert om te snel te rijden.

Concreet

“Mits goede weersomstandigheden starten de werken er op 10 februari 2020 en duren zes weken mits goede weersomstandigheden. Concreet leggen we vooraan de Simpernelstraat en ter hoogte van de aansluiting met de Gebrandestraat (zone A op plan) een verhoogd dubbelrichtingsfietspad uit beton op de berm en een klein gedeelte van de bestaande rijweg aan. Ook de rijweg zelf krijgt aan het begin van de Simpernelstraat een nieuwe verharding uit asfaltbeton”, verduidelijkt schepen Libert.

“Vanaf het punt waar de Simpernelstraat verbreedt (B op plan), leggen we het fietspad grotendeels op de rijweg aan. Hierdoor wordt de straat er minder breed, hetgeen het verkeer wat moet afremmen. De bestaande verharding van de rijweg blijft er behouden. In de Gebrandestraat (zone C) trekken we het dubbelrichtingsfietspad door tot aan de oversteekplaats en voeren we op de rijweg herstellingswerken door. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, sluiten we gedurende de hele periode het begin van de Simpernelstraat af voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Braambessenstraat.”

https://www.hasselt.be/simpernelstraat

Ledstrip waarschuwt automobilisten komst fietsers op tweerichtingsfietspad van Hasseltse Maastrichtersteenweg

Standaard

Op het kruispunt van het tweerichtingsfietspad langs de Maastrichtersteenweg en de Sint-Corneliusstraat in Hasselt zijn ledstrippen aangebracht in het wegdek en aan weerskanten op het fietspad om automobilisten komende uit de Sint-Corneliusstraat te waarschuwen, dat er een fietser of bromfietser nadert.

Een fietser die over zo’n ledstrook rijdt op het fietspad doet die ook groen oplichten en het signaal via glasvezelsensoren doorgeven aan de ledstrook, die rood oplicht om automobilisten te waarschuwen om te stoppen voor de naderende fietser.

De ledstroken zijn een uniek waarschuwingssysteem in België en een proefproject voor Hasselt. Ze dienen ook om data te verzamelen over hoeveel tweewielers en welke soort tweewieler er passeren en aan welke snelheid. Het aantal voetgangers wordt echter niet geregistreerd. Kostprijs voor installatie is 20.000 euro.

Na een tijdje wordt het waarschuwingssysteem geëvalueerd. Zo wordt onderzocht of ledlicht moet komen op ooghoogte, of er kleine aanpassingen van het kruispunt nodig zijn of hoe de ervaringen van de weggebruiker – fietsers en automobilist zijn.

Bij een positieve evaluatie komt er uitbreiding naar andere conflictkruispunten op de Maastrichtersteenweg en alle andere dubbelrichtingsfietspaden op gemeentewegen zoals de Runkstersteenweg.