Fietsvrije Hasseltse straten in binnenstad vanaf begin juli 2019 tussen 11 en 18u voor meer veiligheid voor voetgangers UPDATE

Standaard

Vanaf begin juli 2019 moeten fietsers hun voertuig aan de hand dagelijks tussen 11 en 18u voortbewegen in de Demerstraat vanaf de Molenpoort, Hoogstraat, Grote Markt, Koning Albertstraat, Kortstraat en Kleine Maastrichterstraat in Hasselt om wandelaars en shoppers meer veiligheid te bieden.  

Bij opening van de Blauwe Boulevard in voorjaar 2020 wordt de fietsvrije zone uitgebreid met het Molenpoortplein en de Kattegatstraat.

Fietsers mogen wel fietsen door die straten voor 11u en na 18u.

Deze maatregel is er gekomen door de vele klachten van wandelaars en shoppers die zich niet meer veilig voelden in die straten door de vele al dan niet gevaarlijke fietsbewegingen, ondanks fervente fietsers het moeilijk hebben met die maatregel.

Voor mobiliteitsschepen Schepers heeft elk voertuig zijn plaats op straat en die regels dienen ook gerespecteerd en gehandhaafd te worden. Fietsfront Hasselt reageert gevat op deze maatregel door zich af te vragen, wanneer de auto’s uit de stad worden geweerd. Fietsvrije zones tussen 11 en 18u verhogen het shoppercomfort.

Reactie van schepen Schepers

Mobiliteitsschepen Marc Schepers kreeg na het kenbaar maken van de maatregel heel wat reacties. Op Facebook schreef hij:

“Vandaag kreeg ik heel wat reacties binnen rond de aankondiging dat er tijdens bepaalde uren in de winkelwandelstraten niet meer gefietst mag worden. Omdat ik daar niet altijd heel uitgebreid op kan antwoorden, reageer ik graag even via hier.

De aangekondigde maatregel, past in een globale herziening van de verkeercirculatie in de binnenstad waarbij voetganger, fietser, auto en openbaar vervoer hun plek krijgen. Ze wordt bovendien genomen in het belang van de veiligheid van alle weggebruikers en betekent zeker niet dat de fiets aan belang moet inboeten.

Integendeel! Op dit ogenblik zijn we zowel met de stadsdiensten als met andere betrokkenen, zoals de fietsambassadeurs, hard aan het werken om een globaal plan uit te tekenen voor Hasselt als fietsstad.

Concreet gaat dit plan over het verbeteren van fietspaden, de nodige upgrades geven én fietspaden aanleggen waar er nog geen liggen.

De fietsstraten worden daarenboven grondig onder de loep genomen, geëvalueerd en waar nodig kijken we hoe we de straten infrastructureel kunnen aanpassen om fietsstraten te versterken.

Daarnaast wordt er ook in kaart gebracht waar de nood aan fietsenstalling het hoogst is. En staat een concreet fietsenstallingenplan in de steigers.

Sommige maatregelen kunnen we snel treffen en andere zullen wat meer tijd nodig hebben. Maar alle maatregelen passen wel binnen een groter verhaal waarbinnen de fiets duidelijk haar prominente plaats zal hebben in Hasselt.”

Hij zegt wel nergens of die maatregel voor fietsen aan de hand tussen 11 en 18u ook geldt voor skaters en die vervuilende en lawaaierige bromfietsen van pizzabestellers.

Advertenties

Fietsrekken Capucienenplein Hasselt vallen niet onder bewakingsbevoegdheid van Gemeenschapswacht

Standaard

fietsrek capucienenplein

Gemeenschapswachters hebben enkel bewakingsbevoegdheid voor de fietsen gestald in de fietsrekken ter hoogte van Carrefour Express. Ze geven je ook geen bonnetje als bewijs van stalling en bewaking voor fietsen gestald op het Hasseltse Capucienenplein, maar houden wel een oogje in het zeil, als je het hen vraagt.

Critical Mass Hasselt is nog steeds springlevend

Standaard

Op vrijdag 28 september 2018 stond weer de maandelijkse Critical Mass op de affiche in Hasselt voor jonge en oudere fietsers om meer aandacht te vragen voor de zwakke gebruiker in het verkeer en voor verkeersveiligheid. Honderdvijftig bezorgde en geëngageerde fietsers reden een rondje mee op de rijstroken van de openbare weg om hun eisen kracht bij te zetten.

https://www.facebook.com/fietsfronthasselt

Foto’s Mathijs Beks

Fietslus aan Van Veldeke Groene Boulevard in Hasselt is voltooid

Standaard

De fietslus op de promenade van de Groene Boulevard krijgt weer een missing link minder. De verbinding werd aangelegd ter hoogte van het Van Veldekestandbeeld en was op donderdagavond 13 september 2018 voltooid. Alleen de okerverf ontbrak nog. Andere missing links zijn al uitgetekend met groene lijnen op de kasseien en krijgen beurt om beurt een aanpassing.

KT De Boomgaard Runkst promoot meer fietsen naar school

Standaard

Op vrijdagochtend 14 september 2018 hield KT De Boomgaard in de Boomkensstraat op Autovrij-Dag een actie voor minder auto’s en meer fietsen met steun van leerkrachten en directie. Op een luid applaus en met een fietshartje als beloning werden fietsers onthaald.  “Fijn dat er al zo veel fietsers en voetgangers zijn aan onze school!,” klonk het bij KT De Boomgaard. De transitie voor mobiliteitsgedragverandering is al een tijdje geleden met succes ingezet!

In Beeld: Expo Ring-Ring tussen 16 september 2018 en 11 november op Hasseltse Groene Boulevard

Standaard

Tussen 16 september 2018 en 11 november 2018 kan je een fietstocht maken op het parcours rond de Hasseltse Groene Boulevard en kan je genieten van 40 uiteenlopende beeldende installaties met de fiets centraal van evenveel kunstenaars en desingers van ontwerperscollectief Het LABO onder het motto Ring Ring.

Expo Ring-Ring op Groene Boulevard tussen 16 september 2018 en 11 november 2018

Standaard
ring ring

Foto Kristof Vranken

Tussen de Autoloze Zondag op 16 september 2018 en 11 november 2018 wordt de groene fietslus op de Hasseltse Groene Boulevard opgefrist door 40 beeldende installaties met als titel Ring-Ring naar een uitwerking van het ontwerpcollectief Het Labo. Het stadscriterium met de fiets en met een hoek ervanaf loopt over het parcours van 2,5km op de Groene Boulevard en omvat een project met 40 installaties, allen gebaseerd op ons stalen ros. Soms ernstig, meestal ludiek en met een kwinkslag. Peter de Meyer, Sara Bomans, Linde Hermans, Rick de Leeuw, Liesje Reyskens, Frits Jeuris en Bart Lens zullen er op 16 september 2018 erbij zijn om Ring-Ring in te fietsen. Fietsers kunnen er iets leuk van maken!

https://www.ring-ring.be

https://www.hetlabo.be

https://www.facebook.com/hetlabo