Hasselt krijgt 20 extra overdekte fietsplaatsen voor 30 à 40 fietsen tegen 2024

Standaard

fietskluis

Het Hasselts stadsbestuur wil tegen 2024 zowat 20 overdekte grote fietsparkeerruimtes neerplanten op strategische plaatsen in de stad. Dit bovenop de 550 overdekte fietsplaatsen die weldra openen aan de Blauwe Boulevard.  Ze trekken gemiddeld 100.000 euro per jaar uit voor nieuwe parkingaccommodatie voor fietsers,” verklaart schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). “We komen onze belofte na om van Hasselt een volwaardige fietsstad te maken. We geven fietsers niet enkel meer plaats op de weg, maar ook meer plaats om te parkeren.” 

Zeg vooral niet fietsstalling tegen de parkingaccommodatie voor fietsers die vanaf de zomer in Hasselt moet verschijnen. Marc Schepers: “De overdekte parkeerruimtes bieden plaats aan 30 tot 40 fietsen van allerlei formaten.Ook tweewielige bromfietsen kunnen er terecht. De fietsparkings zijn bestand tegen alle weersomstandigheden, van hagel en sneeuw tot uitzonderlijke hitte.” Opvallend is dat de parkings een dak krijgen met groene beplanting (die ook regelmatig wordt onderhouden) of zonnepanelen. En daar blijft het niet bij, aldus Schepers: “Voor elke parkeerplaats voorzien we een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Met een sleutel of badge kan de toegang tot het laadpunt worden opengesteld of afgesloten. We installeren voorts lage aanleunbeugels voor buitenmaatse fietsen. Op elke fietsparking is er een reparatiekit voor eenvoudige herstellingen en zorgen we ook voor verlichting, die bediend wordt door een schemerschakelaar in combinatie met een klok en bewegingsmelder.”

Op plaatsen met een meer beperkte behoefte aan parkeerplaatsen voor tweewielers, voorziet Schepers fietstrommels. “Er staan momenteel 34 fietstrommels in Hasselt. Op bepaalde plaatsen zullen die worden verplaatst en/of vervangen door een ruimere fietsparking.  Vervangen fietstrommels kunnen dan weer elders in de stad dienst doen.  We investeren resoluut in fietsinfrastructuur en fietsveiligheid. Enkel op die manier kunnen we een duurzame mobiliteit creëren. We geven fietsers niet enkel meer plaats op de weg, maar ook meer plaats om te parkeren.”

De eerste nieuwe overdekte fietsparkings worden in de zomer verwacht, meer bepaald in de Heilig Hartwijk(op het Vrijwilligersplein en aan de kerk), op het Sint-Hubertusplein in Runkst en in de Hasseltse binnenstad. De volgende locaties worden gekozen op basis van de behoeftestudies door de dienst Mobiliteit van de stad Hasselt. Schepers: “Ik ben blij eindelijk tegemoet te kunnen komen aan de vraag van de Hasselaren om meer volwaardige parkeerplaatsen voor fietsers te voorzien.We maken daarbij een onderscheid tussen parkeerplaatsen voor bewoners en voor bezoekende fietsers. Via een digitaal toegangssysteem willen we bewoners prioritair toegang geven tot buurtfietsparkings. Op andere plekken zullen de parkings eerder bestemd zijn voor dagjestoeristen en bezoekers. We zijn goed op weg om het parkeeraanbod voor fietsen beter én efficiënter te maken.”

Biking Fietsshop Hasselt voert enkel essentiële herstellingen uit in coronacrisis

Standaard

biking fietsshop

Sinds 31 maart 2020 voert Biking Fietsshop tegenover standbeeld van Van Veldeke in Hasselt terug fietsreparaties uit, maar enkel van essentiële aard zoals woon-werkfietsen. Ook enkel op afspraak. Afspraak maken via mail naar info@bikingfietsshop.be of via een seintje naar 011/87 21 01 tussen 9u30 en 12u. Extra service: fietsen ophalen en hersteld terugbezorgen.

https://www.facebook.com/Biking-fietsshop

Vormingplus Limburg ruilt in 2020 30.000 auto- voor fietskilometers in

Standaard

marc schepers

Bij Vormingplus Limburg in de Hasseltse Cellebroedersstraat werden de achttien werknemers extra in de watten gelegd met lekkere koffiekoeken in aanwezigheid van mobiliteitsschepen Marc Schepers.

De achttien werknemers van Vormingplus Limburg kwamen na onderling overleg overeen om hun steentje bij te dragen tot een beter klimaat. Ze komen daarom allemaal werken met de fiets en laten hun wagens achter op de randparking in de omgeving van de Singel. Zo ruilt deze organisatie 30.000 auto- voor fietskilometers in en dat is ook goed voor minder luchtverontreiniging.

Schepen Schepers was trots op dit schoon voorbeeld van actie voor een beter klimaat en ging even dieper in op de plannen voor een autoluwe en fietsvriendelijke binnenstad.

Fietsvrije Hasseltse straten in binnenstad vanaf begin juli 2019 tussen 11 en 18u voor meer veiligheid voor voetgangers UPDATE

Standaard

Vanaf begin juli 2019 moeten fietsers hun voertuig aan de hand dagelijks tussen 11 en 18u voortbewegen in de Demerstraat vanaf de Molenpoort, Hoogstraat, Grote Markt, Koning Albertstraat, Kortstraat en Kleine Maastrichterstraat in Hasselt om wandelaars en shoppers meer veiligheid te bieden.  

Bij opening van de Blauwe Boulevard in voorjaar 2020 wordt de fietsvrije zone uitgebreid met het Molenpoortplein en de Kattegatstraat.

Fietsers mogen wel fietsen door die straten voor 11u en na 18u.

Deze maatregel is er gekomen door de vele klachten van wandelaars en shoppers die zich niet meer veilig voelden in die straten door de vele al dan niet gevaarlijke fietsbewegingen, ondanks fervente fietsers het moeilijk hebben met die maatregel.

Voor mobiliteitsschepen Schepers heeft elk voertuig zijn plaats op straat en die regels dienen ook gerespecteerd en gehandhaafd te worden. Fietsfront Hasselt reageert gevat op deze maatregel door zich af te vragen, wanneer de auto’s uit de stad worden geweerd. Fietsvrije zones tussen 11 en 18u verhogen het shoppercomfort.

Reactie van schepen Schepers

Mobiliteitsschepen Marc Schepers kreeg na het kenbaar maken van de maatregel heel wat reacties. Op Facebook schreef hij:

“Vandaag kreeg ik heel wat reacties binnen rond de aankondiging dat er tijdens bepaalde uren in de winkelwandelstraten niet meer gefietst mag worden. Omdat ik daar niet altijd heel uitgebreid op kan antwoorden, reageer ik graag even via hier.

De aangekondigde maatregel, past in een globale herziening van de verkeercirculatie in de binnenstad waarbij voetganger, fietser, auto en openbaar vervoer hun plek krijgen. Ze wordt bovendien genomen in het belang van de veiligheid van alle weggebruikers en betekent zeker niet dat de fiets aan belang moet inboeten.

Integendeel! Op dit ogenblik zijn we zowel met de stadsdiensten als met andere betrokkenen, zoals de fietsambassadeurs, hard aan het werken om een globaal plan uit te tekenen voor Hasselt als fietsstad.

Concreet gaat dit plan over het verbeteren van fietspaden, de nodige upgrades geven én fietspaden aanleggen waar er nog geen liggen.

De fietsstraten worden daarenboven grondig onder de loep genomen, geëvalueerd en waar nodig kijken we hoe we de straten infrastructureel kunnen aanpassen om fietsstraten te versterken.

Daarnaast wordt er ook in kaart gebracht waar de nood aan fietsenstalling het hoogst is. En staat een concreet fietsenstallingenplan in de steigers.

Sommige maatregelen kunnen we snel treffen en andere zullen wat meer tijd nodig hebben. Maar alle maatregelen passen wel binnen een groter verhaal waarbinnen de fiets duidelijk haar prominente plaats zal hebben in Hasselt.”

Hij zegt wel nergens of die maatregel voor fietsen aan de hand tussen 11 en 18u ook geldt voor skaters en die vervuilende en lawaaierige bromfietsen van pizzabestellers.

Fietsrekken Capucienenplein Hasselt vallen niet onder bewakingsbevoegdheid van Gemeenschapswacht

Standaard

fietsrek capucienenplein

Gemeenschapswachters hebben enkel bewakingsbevoegdheid voor de fietsen gestald in de fietsrekken ter hoogte van Carrefour Express. Ze geven je ook geen bonnetje als bewijs van stalling en bewaking voor fietsen gestald op het Hasseltse Capucienenplein, maar houden wel een oogje in het zeil, als je het hen vraagt.

Critical Mass Hasselt is nog steeds springlevend

Standaard

Op vrijdag 28 september 2018 stond weer de maandelijkse Critical Mass op de affiche in Hasselt voor jonge en oudere fietsers om meer aandacht te vragen voor de zwakke gebruiker in het verkeer en voor verkeersveiligheid. Honderdvijftig bezorgde en geëngageerde fietsers reden een rondje mee op de rijstroken van de openbare weg om hun eisen kracht bij te zetten.

https://www.facebook.com/fietsfronthasselt

Foto’s Mathijs Beks

Fietslus aan Van Veldeke Groene Boulevard in Hasselt is voltooid

Standaard

De fietslus op de promenade van de Groene Boulevard krijgt weer een missing link minder. De verbinding werd aangelegd ter hoogte van het Van Veldekestandbeeld en was op donderdagavond 13 september 2018 voltooid. Alleen de okerverf ontbrak nog. Andere missing links zijn al uitgetekend met groene lijnen op de kasseien en krijgen beurt om beurt een aanpassing.