Baldewijns moet stoppen met activiteit op 10 juli in Stokrooie

Standaard

stokrooie-3

Goed nieuws voor de inwoners van Stokrooie. Het puinverwerkings- en transportbedrijf Baldewijns langs het Albertkanaal in Stokrooie moet door een pv van de milieu-inspectie de activititeit op 10 juli 2017 stoppen – net vóór het bouwverlof – na het arrest van de Raad van State, waarbij de beslissing van Vlaams milieuminister Schauvlieghe wordt vernietigd. De Stokrooienaren zijn echter nog niet zeker af van de overlast van de verkeersonveiligheid van de camions en het lawaai van de breekinstallatie. Vanaf de datum van het arrest kan Baldewijns binnen vijf maanden een nieuw milieuvergunning kirjgen, maar dan is Schauvlieghe wel gebonden om rekening te houden met alle adviezen en met het arrest. Voor de bewoners blijft het geduldig afwachten tot na het bouwverlof, of Baldewijns zijn activiteiten met een nieuwe vergunning terug kan opstarten. 

Advertenties

Zeer expressieve soundmixzanger maakt veel indruk in Hasselt en zamelt veel geld in

Standaard

Veel evergreens en klassiekers uit de muziekgeschiedenis zong op vrijdagavond 7 april 2017 een Engelstalige man met een geweldige soundmixstem en veel expressie in de Hasseltse Koning Albertstraat. Eens iets anders dan de doodnormale straatzangers die maar hun liedje brengen. De halve straat werd gevoed door zijn zangstem. Zijn expressie in gebaren zorgde ervoor dat de voorbijgangers veel sneller in hun geldbeugel scharrelden op zoek naar wat kleingeld om hem te doneren in zijn pet op de grond.

Zes dagen boekenverkoop vanaf 4 april 2017 in bibliotheek in Kuringen UPDATE

Standaard

De medewerkers van de Stedelijke Bibliotheek hebben lenteschoonmaak gehouden met een hele hoop boeken van alle genres in verkoop tot gevolg. Op dinsdag 4 april 2017 start een zesdaagse grote boekenverkoop in de bibliotheek en dat telkens tussen 14 en 20u, behalve op zater- en zondag telkens tussen 9u30 en 12u30. Niet meer uitgeleende boeken worden dan verkocht aan een halve euro of 20 eurocent per stuk. Tussen 8 à 10.000 boeken zitten in het aanbod met een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Ook vele dubbele titels van de afgeschafte deelbibliotheken worden te koop aangeboden.

http://www.hasselt.be

Voortreffelijk jeugdtoneel met ‘1 2 3 selfie’ als opwarmer voor KHOG

Standaard

Voor reeds twee uitverkochte zalen mocht het jonge jeugdtoneel van het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap voor de allereerste keer het grote podium betreden met hun stuk ‘1 2 3 selfie’ als voorprogramma van ‘Pluk uw geluk’ van de volwassen acteurs. De jeugd oogste veel bijval voor hun acteerwerk van de enthousiaste toeschouwers die ook hun lachspieren mochten gebruiken in ‘Pluk uw geluk’. Wegens gebrek aan acteurs die fatsoenlijk een woordje van het plaatselijk dialect spreken, wordt ‘Pluk uw geluk’ in het Algemeen Nederlands gespeeld. Pas voor het volgend stuk hoopt KHOG weer in het Hasselts dialect te spelen. Op 7 april 2017 kan je beide groepen nog eens aan het werk zien in het CC Hasselt.

http://www.khog.be

Gaarveld Garde Runkst houdt nieuwjaarsdrink 2017

Standaard

De Gaarveld Garde organiseerde op zaterdag 7 januari 2017 een nieuwjaarsdrink in hun parkje op de hoek van de Gaarveld- en Kanunnik Eybenlaan in hartje Runkst. Een 50-tal buurtbewoners lieten zich niet afschrikken door de winterprik om elkaar het beste te wensen voor 2017. Meer sociale contacten tussen de mensen en het leefbaar houden en aangenamer maken van de buurt zijn de goede voornemens die gemaakt werden.

https://www.facebook.com/gaarveldgarde

Armand Schreurs rijdt lek op E40

Standaard

Armand Schreurs is op zaterdagochtend 7 januari 2017 lek gereden op de E40-autosnelweg, niet met zijn fiets maar wel met zijn wagen. Gelukkig was er een vriendelijke Bulgaarse chauffeur, die zijn band kon verwisselen. In uitleg is Armand Schreurs sterk, maar wellicht niet in technische vaardigheid. De conversatie met de Bulgaar verliep erg stroef, maar een fooi maakte veel goed. Nu kan onze poppenspeler weer uitkijken naar het volgend culinair onderonsje met Jeroen Roppe, Tom Coninx en Gert Vandersmissen in 2018 en kan hij weer belletjetrek gaan doen bij Meryame Kitir, die voortaan onder een schuilnaam in Genk woont. Het stond deels op Facebook.

Onderzoekers ontwikkelen nieuwe generatie tandemzonnecel uit perovskiet

Standaard

bert-conings

Onderzoekers van de UHasselt en imec (partner in Solliance en EnergyVille) zijn er, samen met Britse en Amerikaanse collega’s, in geslaagd om een tandemzonnecel te ontwikkelen waarvan beide subcellen bestaan uit perovskiet. “De zonnecel heeft een superieure lichtabsorptie, waardoor ze meer invallend zonlicht kan omzetten in elektrische stroom”, aldus dr. ir. Bert Conings, verbonden aan imo-imomec. Het onderzoek – uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten van Oxford, Stanford en Washington – verscheen onlangs in ‘Science’.

Tandemzonnecellen bestaan uit twee componenten/laagjes die elk een specifiek deel van het zonlicht kunnen absorberen. “Het voordeel is dat ze samen een grotere portie van de energie die de zon instraalt, kunnen opnemen en met een minimum aan spanningsverlies kunnen omzetten naar elektrische energie”, zegt dr. ir. Bert Conings. Hij is FWO-onderzoeker aan het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec) van de UHasselt.

Bij het ontwikkelen van zo een tandemzonnecel focuste het onderzoeksteam op het gebruik van perovskiet – in plaats van op het gebruikelijke silicium. “Ten opzichte van de gevestigde zonneceltechnologieën – uit bijvoorbeeld silicium of cadmium-telluride – zijn perovskietzonnecellen eenvoudiger te vervaardigen. Het materiaal kan op lage temperatuur vanuit een soort inkt afgezet worden via coating of printing. Die laatste techniek is ook al bekend van de organische zonnecellen, maar kwam nog niet van de grond omwille van hun beperkte efficiëntie.”

Bij perovskieten is die efficiëntie alvast géén probleem. “De recordefficiëntie van deze soort ligt op hetzelfde niveau als die van de al gecommercialiseerde zonnecellen uit cadmium-telluride. En dat ondanks het feit dat de technologie in haar kinderschoenen staat.” Nog een voordeel: fotovoltaïsche perovskieten nemen zó makkelijk zonlicht op dat je slechts een heel dunne laag nodig hebt – minstens 1.000 keer dunner dan bij een siliciumzonnecel. De materiaalkost ligt bovendien erg laag.

Efficiëntie meer dan 20%

Imo-imomec-onderzoekers Bert Conings, Aslihan Babayigit en prof. dr. Hans-Gerd Boyen ontwikkelden gladde lagen uit perovskiet en onderzochten die met behulp van een zogenaamde ‘X-straal foto-elektronspectroscopie’. Bert Conings: “Daarbij schoten we met X-stralen – letterlijk – elektronen los uit het perovskiet. Aan de hand van de snelheid van die losgeschoten elektronen konden we dan bepalen of die elektronen ‘trappen moeten lopen’ eens er licht op de zonnecel valt. Als dat zou gebeuren, dan zou er een deel verloren gaan van de geabsorbeerde energie van het zonlicht die de elektronen transporteren. En dat is slecht voor het maximale rendement.”

Samen met de collega-onderzoekers van de universiteiten van Oxford, Stanford en Washington slaagden ze er uiteindelijk in om een tandemzonnecel te vervaardigen waarvan beide delen uit perovskiet bestaan. Een mijlpaal. “Beide delen zijn geoptimaliseerd voor een zo hoog mogelijke lichtabsorptie van een complementair deel van het zonnespectrum. Dat levert een totale efficiëntie van meer dan 20% op”, aldus Aslihan Babayigit. “Het is minder dan de 22% van enkelvoudige zonnecellen, maar gezien de ingewikkelde laagopbouw van een tandem en de technische uitdagingen die ermee gepaard gaan, een zeer hoopvol resultaat.”