Oplossing parkeerprobleem Jessa Ziekenhuis en omgeving gevonden, eerste concrete resultaten voor eind 2019

Standaard

parkeerdruk.png

Het Hasselts stadsbestuur en het Jessa Ziekenhuis hebben hun analyses gedeeld tijdens een gezamenlijk overleg. Beide partijen werken nu op korte termijn verder aan de opmaak van een concreet plan. Daarin worden diverse acties uitgewerkt: een verbeterde parkeerregie op de beschikbare parkeerterreinen, het optimaliseren van bestaande parking rond CCHA, het uitbreiden van de parking Jessa of de parking CCHa met een tijdelijk parkeerdek en het optimaliseren van randparkings waarbij de frequentie van pendelverbindingen wordt aangepast aan de parkeerbehoeften in het stadscentrum. Tegen einde 2019 moeten de eerste concrete acties in uitvoering zijn.

De omgeving rondom het CC Hasselt en de Virga Jesse Campus wordt gekenmerkt door een hoge parkeerdruk. Doordat vele bezoekers en medewerkers van het Jessa Ziekenhuis gebruik maken van omliggende parkeerplaatsen naast de parking van het ziekenhuis zelf, zoeken de stad en Jessa naar een gezamenlijke oplossing.

“Binnen de Singel van Hasselt is er een grote parkeerdruk. Daarom zijn we volop bezig met een algemeen parkeerplan waarbij we gelaagd werken. Hoe dichter bij het centrum, hoe hoger de kostprijs voor de gebruiker,” vertelt schepen Marc Schepers, Schepen van Mobiliteit. “Bij het Jessa ziekenhuis heb je uiteraard een bijzondere situatie omwille van de verschillende soorten gebruikers. Maar ook zij passen binnen deze visie. We kijken daarom om de capaciteit in de buurt uit te breiden om de huidige behoefte op te vangen. Het mag geenszins leiden tot meer autoverkeer in de wijk.”

“Op onze campus van het Jessa Ziekenhuis hebben wij verschillende gebruikers. Je hebt de patiënten, bezoekers en uiteraard onze artsen en medewerkers,” verduidelijkt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis. “Patiënten moeten uiteraard dicht bij het ziekenhuis kunnen parkeren. Binnen het beleid stimuleren we onze artsen en medewerkers om indien mogelijk te kiezen voor alternatieven. Zo zijn al 30% van de verplaatsingen te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of via carpool. Uiteraard is dit geen oplossing voor iedereen en is er een duidelijke nood aan een grotere capaciteit in de directe omgeving van het ziekenhuis.”

De parkeerdruk van het Jessa Ziekenhuis, maar ook de omliggende instellingen zoals het CCHA zorgen voor druk op de wijk. Daarom zoekt het stadsbestuur samen met het Jessa Ziekenhuis naar oplossingen, waarbij alle noden in kaart worden gebracht. Het nieuwe parkeerbeleid van de stad draagt hierbij het behouden van een aangename woonomgeving hoog in het vaandel.

Het toekomstige parkeerbeleid van de stad Hasselt zet in op gratis parkings in de buitenrand van de stad gecombineerd met een vlotte verbinding via alternatieve vervoersmodi. Dat is een belangrijke eerste stap om de parkeerdruk aan te pakken. Hierbij neem je de regie in handen en kanaliseer je het parkeergedrag. “Maar het ziekenhuis dient uiteraard ook een zeer belangrijke maatschappelijke functie. Daarom wordt er ook voor de specifieke site samen een oplossing uitgewerkt. Stad Hasselt ondersteunt het ziekenhuis in haar mobiliteitsbeleid en zal ook mee investeren zodat er een gedragen oplossing komt,” verduidelijkt Schepers.

Plan van aanpak in 2 fasen

De eerste en voorbereidende fase (kwantificeren + brainstorm inzake oplossingsrichtingen) is achter de rug. Hiervoor werd naast eigen onderzoek ook het studiebureau Antea ingeschakeld.

De volgende oplossingen worden onderzocht op korte termijn:

  • Optimaliseren van de parkeergelegenheid rond CCHA op maaiveldniveau. De parking vooraan verdwijnt, de ingang van de Jessa parking blijft zoals heden en de parking achter het CCHA wordt heringericht wat resulteert in een grotere capaciteit. De opzet zal evolueren naar een abonnementsparking.
  • Verdere capaciteitsuitbreiding door het plaatsen van een tijdelijke parkeertoren op de parking CCHA en/of op de personeelsparking van Jessa. Ook hier zal er verder ingezet worden op het kanaliseren van parkeergedrag.
  • Verder uitbouwen van randparkings met kwalitatieve en hoogfrequente busverbindingen aangepast aan de behoefte van zowel Jessa als andere actoren in het stadscentrum. De Grenslandhallen-site is in dit verband een concrete optie.

In een tweede fase (loopt tot de herfst 2019) zal vanuit gezamenlijke werkmeetings een concreet plan uitgewerkt worden. Hierbij zal rekening gehouden worden met de kwaliteit van de oplossing, de snelheid van realisatie en economische afwegingen. De uitvoering verloopt gefaseerd met eerste concrete actie tegen eind 2019.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s